องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]29
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]29
4 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 2 มิ.ย. 2566 ]28
5 -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 มิ.ย. 2566 ]24
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]31