องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]11
3 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 2 มิ.ย. 2566 ]10
4 -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 มิ.ย. 2566 ]7
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]12