องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมประชาคมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราขสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมประชาคมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราขสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์