องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์