องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
เรื่อง  ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕


    เอกสารประกอบ รายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์