องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544    เอกสารประกอบ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์