องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์