องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์