องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์