องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


มาตรการ กลไก การให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการ กลไก การให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์