องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์