องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์