องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 


    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์