องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 


    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์