องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมประชาคม บ.โนนสีฟัน [ 25 เม.ย. 2566 ]6
2 การประชุมประชาคมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราขสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]15
3 โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 24 เม.ย. 2566 ]7
4 การประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงาน ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]127
5 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]121
6 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการประชาคมกา่รจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2565 ]142
7 มาตรการ กลไก การให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 10 ต.ค. 2562 ]187