องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-461671