องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  เขต 16 ได้สนับสนุน้ำดื่มให้ อบต.ขามสมบูรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


คุณพรเทพ  ศิริโรจนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  เขต 16 ได้สนับสนุน้ำดื่มให้ อบต.ขามสมบูรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  2567  จำนวน  50  แพ๊ค 

2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-10