องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง จำนวน  4 ราย


 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์2567 นางสาวปาลิกา ไตรคุ้มมะดัน อสบ. และนางสาวเปรมฤทัย หมั่นการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง จำนวน  4 ราย บ้านหนองสะเดา                                 1.นางเซียม ตรวจนอก
2.นางเพรช  คุ้มกลาง
3.นางล้อม ทองดีนอก
4.นางโค มณีเเสน

2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-10