องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดสนามแข่งขันและตัดหญ้า ฉีดรดน้ำสนาม เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


วันพุธ ที่21 กุมภาพันธ์ 2567 
พนักงาน อบต. ได้มาทำความสะอาดสนามแข่งขันและตัดหญ้า ฉีดรดน้ำสนาม เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด“ขามสมบูรณ์คัพ”

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-12
2024-04-11