องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบวิลล์แชร์


 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก อบต. นางศศิธร ภักดีแก้ว เลขานุการนายก ฯ พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ ปลัด อบต.ขามสมบูรณ์พนักงานอบต. ส.อบต. และพนักงาน อบต.ทุกท่าน  ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายนพวิทย์ ควรขุนทด สมาชิกส-ภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบวิลล์แชร์ให้กับคุณยายสายทอง มาลา และมอบวอร์คเกอร์ให้กับ นายสายนต์ นาประจักษ์ และเยี่มผู้ติดเตียง รายนายอุมร คำมะปะนา นายสง่า จงเทพ นายเพ็ง คำมะปะนา

2024-06-21
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14