องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ฯ (TMAP)


 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง รอง นายก อบต. นางสาวภิรมย์ญา สุนทรวัตร์ ผช.นักพัฒนาชุมชน นายวีระรังสิโยภาส และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำพล พรมนอก กำนันตำบลขามสมบูรณ์  ผู้แทนศูนย์การศึกษาอำเภอคง ตัวแทน รพ.สต.ขามสมบูรณ์ พัฒนากรประจำตำบลขามสมบูรณ์ ตัวแทนเกษตรอำเภอคง ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ฯ (TMAP) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือ จำนวน 2  ราย บ้านบุ่งตะครอง 

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15