องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลล์


วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.ขามสมบูรณ์ ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ หมู่ 1 บ้านขาม จำนวน 3 จุด 

2023-09-29
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-22