องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ประชุมปรึกษา หารือ เรื่องการจัดงานกีฬา อบต.สัมพันธ์ และงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันอังคาร 21 มีนาคม 2566 กองการศึกษาฯ ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน อบต.ขามสมบูรณ์ นำโดยนายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต. เป็นประธานในการเปิดประชุม ปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดงานกีฬา อบต.สัมพันธ์ และงานวันผู้สูงอายุ ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลขามสมบูรณ์ นำโดยนายอำพล พรมนอก กำนันตำบลขามสมบูรณ์ และร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามบูรณ์

2024-06-21
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14