องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ตัดต้นไม้ บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13


วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ขามสมบูรณ์ ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ ภายในหมู่บ้านหนองสะแก พัฒนา หมู่ที่ 13 
 

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18