องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


สำรวจภาษีที่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้ลงสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2566  ณ ศาลากลางบ้านขาม บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-12
2024-04-11