องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


สำรวจภาษีที่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้ลงสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2566  ณ ศาลากลางบ้านขาม บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์

2022-10-31
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-07
2022-10-04
2022-09-30
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21