องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ส่งมอบโครงการปรังปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย รายนายจรูญ  พิรักษา


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565  นายนิติพัฒน์  ขอดทอง  นายอำเภอคง  นายองอาจ  ขอศรีกลาง นายกอบต.ขามสมบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมการส่งมอบโครงการปรังปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย รายนายจรูญ  พิรักษา โดยรับมอบจาก นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม พร้อมด้วย สจ.นพวิทย์ ควรขุนทด สจ.เขตอำเภอคง และข้าราชการ อบจ. ร่วมส่งมอบในครั้งนี้
 

2022-10-31
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-07
2022-10-04
2022-09-30
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21