องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์


นายกองอาจ ขอศรีกลาง รองมนตรี เกิดมะม่วง รองสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง และเลขาศศิธร ภักดีแก้ว เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์
 

2022-10-31
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-07
2022-10-04
2022-09-30
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21