องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือวาตภัย


วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565
นายองอาจ ขอศรีกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  นางศศิธร ภักดีแก้ว เลขานุการนายกฯพันจ่าเอกบุญสืบ ชอบการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย รายนางกรองกนก ฉิมนอก
 

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18