องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ร่วมงานเกษียณ


วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
นายองอาจ ขอศรีกลาง นายกอบต.ขามสมบูรณ์ นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก และ พ.จ.อ.บุญสืบ ชอบการ ปลัดอบต.ขามสมบูรณ์  ร่วมงานเกษียณ อ.เกรียงศักดิ์ กาญจนะแก้ว โรงเรียนบ้านขาม ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-11