องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


เปิดตลาดวิถีชุมชน คนขามสมบูรณ์


วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำโดยนายองอาจ ขอศรีกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พันจ่าเอกบุญสืบ ชอบการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นายอำพล พรมนอก กำนันตำบลขามสมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทำการเปิดตลาดวิถีชุมชน คนขามสมบูรณ์ ขึ้น

2022-10-31
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-07
2022-10-04
2022-09-30
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21