องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์


วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ไปเก็บขยะอันตราย หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-11