องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9


วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-11