องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม


วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ขอบคุณทีมงานฝ่ายปกครอง จิตอาสา ผู้นำชุมชนทุกฝ่าย และ ส.อบต ทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18