องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


สำรวจข้อมูลบ้านผู้ด้อยโอกาส


วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (งานพัฒนาชุมชน)  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านผู้ด้อยโอกาส ราย นางสาวสมหมาย เพ็ชรจำนงค์ ม.10 เพื่อขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  และสำรวจข้อมูลผู้พิการ ราย นายทอง  พลนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนรถสามล้อโยกจาก อบจ.นม

2024-06-21
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14