องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตำบลขามสมบูรณ์


 วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ขามสมบูรณ์ มอบถุงยังชีพให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมู่ 5 และ 12 ที่ต้องกักตัวตามคำสั่งของหน่วยงานสาธารณสุขฯ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันทีในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
 

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18