องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 12


วันอังคาร ที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ทางสาธารณะ ที่ขึ้นชนเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต และปรับภูมิทัศน์ บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-10