องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้าน หมู่ 1


วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าสระประปา บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20