องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20