องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ออกกำลังกายวันพุธตามนโยบายรัฐบาล นำโดยท่านนายอำเภอคง นายพัลลพ สิงห์ทอง พร้อมด้วย นายกแดง ชุดกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ ปลัดบญสืบ ขอบการ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน


ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มีการออกกำลังกายทุกวันพุธ ร่วมกับนายอำเภอคง ,จนท.สาธาณสุขอำเภอ,รพ.สต.ขามสมบูรณ์,กำนัน ผญบ.,อสม.และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขามสมบูรณ์
2020-08-06
2020-08-06
2020-08-05
2020-08-04
2020-08-03
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-28
2020-07-21
2020-07-15