องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  คณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกแดง  ชุดกลาง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการทุกคน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 138 คน

2020-05-19
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-07
2020-03-26
2020-03-24
2019-11-08
2019-11-08
2019-11-06
2019-09-17