องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ "กิจกรรมแผน ปฏิบัติการ 90 วัน "


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกแดง ชุดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานราชการทุกคน ร่วมกันปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ "กิจกรรมแผน
ปฏิบัติการ 90 วัน "

2020-05-19
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-07
2020-03-26
2020-03-24
2019-11-08
2019-11-08
2019-11-06
2019-09-17