องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ"


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกแดง ชุดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานราชการทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ"

2020-05-19
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-07
2020-03-26
2020-03-24
2019-11-08
2019-11-08
2019-11-06
2019-09-17