องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” ปี ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านโจด หมู่ ๔ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยพาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน