องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สามัคคี เพื่อไปสูบน้ำที่สระโกรกวังโพรง


วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม 2562 และวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สามัคคี เพื่อไปสูบน้ำที่สระโกรกวังโพรงเพราะสระประปาเกิดความแห้งแล้ง