องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์