องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ตัดต้นไม้ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ ๙


ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำรถออกไปตัดต้นไม้ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ ๙ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่