องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


Big Cleaning Day ประจำปี 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด
ประจำปี 2559 (5ส.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559