องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๙


วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำรถน้ำเอนกประสงค์พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ไปหมู่บ้านเพื่อ (ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑)

2020-09-21
2020-09-21
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-11
2020-09-09
2020-08-28
2020-08-27
2020-08-26
2020-08-25