องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๔


วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำรถน้ำเอนกประสงค์พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ไปหมู่บ้านเพื่อ (ซ่อมไฟส่องสว่างบ้านโจด หมู่ที่ ๔ ) 999arch

2020-09-21
2020-09-21
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-11
2020-09-09
2020-08-28
2020-08-27
2020-08-26
2020-08-25