องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  คณะผู้บริหารอำเภอคงและคณะผู้บริหารพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้าน นักเรียน ชมรมจิตอาสาพระราชทาน  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านสะหลวง ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-06
2020-08-06
2020-08-05
2020-08-04
2020-08-03
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-28
2020-07-21
2020-07-15