องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๑


วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำรถน้ำเอนกประสงค์พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ไปหมู่บ้านเพื่อ (ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านหนองสะเดาหมู่ที่ ๑๑ )

2020-08-06
2020-08-06
2020-08-05
2020-08-04
2020-08-03
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-28
2020-07-21
2020-07-15